Jak uzyskać odpowiednią ilość żelaza

Żelazo jest znacznie lepiej przyswajalne z produktów pochodzenia zwierzęcego. Wielu specjalistów sugerowało więc, że jest to jedyne dobre źródło żelaza. Prawda wygląda nieco inaczej. Spośród czterech głównych źródeł żelaza w diecie Brytyjczyka trzy są produktami roślinnymi: chleb, płatki, ziemniaki i warzywa dostarczają nam około 3/4 żelaza, podczas gdy mięso i ryby 1/3. Po prostu jedzmy dużo więcej warzyw. Nie można więc powiedzieć, że są one bezużyteczne. Jednak, aby zapewnić sobie porządne dostawy żelaza, musimy zjeść znacznie więcej warzyw, niż sugerowały by to tabelki, ukazujące ich zawartość żelaza.

Wiele produktów zawiera mało żelaza, ale poniższa tabelka klasyfikuje je jako ,,o wysokim współczynniku absorpcji”, ,,o średnim współczynniku absorpcji” i ,,o niskim współczynniku absorpcji”. Wyrażają to kolejno litery W, Ś i N. Reprezentują one współczynnik absorpcji ponad 10, 10-7 i 7-5 procent żelaza wymienionego w tabelce. Liczby nie są bardzo dokładne, ze względu na różnice w ilości żelaza zależnie od próbki i od cech indywidualnych człowieka.

Trzeba jeszcze zwrócić uwagę, że zalecany dzienny dopływ żelaza w wysokości 10 mg dla dorosłych mężczyzn i 12 mg dla kobiet dziennie jest raczej za niski. Amerykanie sugerują 10 mg dla mężczyzn, ale 18 mg dla kobiet w wieku rozrodczym. Lepiej spróbować uzyskać jak największy dopływ żelaza i znaleźć się poza grupą tysięcy osowiałych ludzi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>